શ્રાવણી પર્વ (૬)

મુજને મેળાવ

રચનાઃ પ. પૂ. ગો. ૧૦૮ શ્રી ઇન્દિરાબેટીજી મહોદયા

———————————————————————————————-

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

હો… યમુના તારા માધવશું… મુજને મેળાવ

મારા મનડાનો મોર

મારા આંગણે નચાવ… હો… હે યમુના તારા.

મારા કેશમાં મોગરાનો… ગજરો ગૂંથાવ

મારી સેંથીમાં સિન્દુર

એના હાથનું પુરાવ… મારા મનડાનો મોર.

મને કાળા તે રંગની…. કંચૂકી પહેરાવ

મારા કંઠે કઠુલો

એના રંગનો જડાવ…. મારા મનડાનો મોર.

એનું મલપન્તું મુખ… મારી બિન્દીએ ચિતરાવ

એના નામની છાપેલી

મને ઓઢણી ઓઢાવ…. મારા મનડાનો મોર.

મારા મધમીઠા ગાલ પર… મરવટ મંડાવ

મારી નાસિકામાં નથણી

એના નામની પહેરાવ…. મારા મનડાનો મોર.

એના હાથમાં હાથ મારો… તું જ પધરાવ

તારા શ્રીજીની સંગે મને

તું જ પરણાવ…. મારા મનડાનો મોર.

તું તો ‘‘શ્રાવણી’’ ને કેસરીયા… જળથી ભીંજાવ

મને વનરાવન કુંજના

કૃષ્ણસું મિલાવ…. મારા મનડાનો મોર.

  • Share/Bookmark

Comments

One Response to “શ્રાવણી પર્વ (૬)”
  1. dhrumil says:

    namodevi yamune..har krushna milanntarayam.

    the best….

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!