શ્રીજીબાવા માગીને આરોગે છે

શ્રીજીબાવા માગીને આરોગે છે

શ્રીગિરિરાજજીની તળેટીમાં આન્યોર નામનું ગામ છે. આજથી ૫૦૦ વર્ષ પહેલાં ત્યાં સદુ પાંડે નામના એક વ્રજવાસી રહે. તેમને ૧૨ વર્ષની એક દીકરી હતી. તેનું નામ હતું નરો.

એક દિવસ સવારે શ્રીજીબાવા સદુ પાંડેના ઘેર આવ્યા. તેઓ તેમની સાથે મંદિરમાંથી સોનાની નાની વાડકી લઈ આવ્યા. તેમણે નરોને કહ્યુઃ ‘નરો, મને દૂધ આપ.’

‘મહારાજ ! આ વાડકી તો નાની છે. આમાં કેટલું દૂધ માશે?’

શ્રીજીબાવાએ કહ્યુઃ ‘તું મને આપ્યા કર અને હું પીધા કરીશ.’

નરો વાડકીમાં દૂધ રેડે છે અને શ્રીજીબાવા આરોગે છે. શ્રીજીબાવા તે વાડકી ત્યાં જ મૂકીને પાછા મંદિરમાં પધાર્યા.

નરો બીજા દિવસે મંદિરે ગઈ ત્યારે તે સોનાની વાડકી સાથે લઈ ગઈ. તેણે કહ્યું, ‘શ્રીજીબાવા સોનાની વાડકી લઈને આવ્યા હતા અને દૂધ પીને વાડકી મારે ઘેર મૂકીને ગયા છે. તે પાછી લો.’

આ સાંભળી બધા સેવકો આશ્ચર્ય પામ્યા.

શ્રીજીબાવા આજે પણ પોતાના વૈષ્ણવો પાસે પ્રેમથી માગીને આરોગે છે. તમે તેમને મિસરીનો ભોગ ધરશો?

 • Share/Bookmark

Comments

8 Responses to “શ્રીજીબાવા માગીને આરોગે છે”
 1. vimal shah says:

  we are very happy aftervisit our web site.
  jay shree krishana

 2. HIMANSU PATEL says:

  Really i m very happy to visit our web site. JAY SHREE KRISHNA

 3. girish shantilal parikh says:

  website is not going to updated.there is no information about sri Rameshbhai.no daily darshan of srijibava as per tithi.pl,update website day to day to make it more useful.
  Jaishrikrishna

 4. shobna manharlal says:

  વાહ પ્રભુ તારી લીલા તો તુજ જાણે પણ તું પ્રેમ થી વશ થાય છે તે સાચુજ છે વારી જાઉં મારા વાલા શ્રી ઠાકોરજી ને

 5. Rinkal gokani & Hitarth Gokani says:

  We like very much watching this site and there is good Kirtan & Balsahitya- Jay Shri Krishna

 6. nayanaben says:

  we enjoyed your kirtan on web site .

 7. neel shah says:

  we are very happy after see this website

 8. harsha says:

  its a vry nce site

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!