શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(રચનાઃ ભક્તકવિ દયારામ) (સ્વરઃ રૂપા ગાંધી)

શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું મારે,
આજ થકી શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું.
જેમાં કાળાશ તે તો સહુ એક સરખું,
સર્વમાં કપટ હશે આવું… મારે૦
કોકિલાનો શબ્દ હું સુણું નહિ કાને,
કાગવાણી શકુનમાં ન લાવું… મારે૦
નીલાંબર કાળી કંચુકી ન પહેરું,
જમુનાના નીરમાં ન નહાવું… મારે૦
મરકત મણિ ને મેઘ દ્રષ્ટે ન જોવા,
જાંબુ વંત્યાક ના ખાવું… મારે૦
‘દયા’ ના પ્રીતમ સાથે મુખે નિયમ લીધો,
પણ મન કહે છે પલક ના નિભાવું… મારે૦

  • Share/Bookmark

Comments

One Response to “શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું”
  1. Minaben R Shah says:

    Je je shree gokulesh….Bhajan no rag ane sur khub saras che……shu vasant-pachmi thi khel na divso ma aa kirtan boli shakay che?…….replay on given mail…….

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!