શ્રીનાથજીનું વદનકમળ

શ્રીનાથજીનું વદનકમળ

(રચનાઃ ભક્તકવિ દયારામ)

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

(સ્વરઃ રૂપા ગાંધી)

જેણે એકવાર શ્રીનાથજીનું વદનકમળ જોયું.

મનુષ્ય દેહ ધર્યો તેનો સફળ છે, જન્મ મરણ દુઃખ ખોયું….જેણે૦

કોટિ કલ્પનું મેલું થયેલું મન, એક પલકમાં ધોયું….જેણે૦

મેવાડ દેશમાં બિરાજે મારો વહાલમો, શેષ શંકરે ચિત્ત પ્રોયું….જેણે૦

કમળ ચોક રતન ચોક જગમોહન જોયું, રળ્યો એક બાકી સર્વે ખોયું,….જેણે૦

‘દયા’ના પ્રીતમજીશું પ્રીત નથી જેને, માતપિતા નામને વગોવ્યું…..જેણે૦

  • Share/Bookmark

Comments

One Response to “શ્રીનાથજીનું વદનકમળ”
  1. Durgesh P.Joshi says:

    On 15th of May 2012 we visited the KHIMNOR baithak and pleased. Shri Rajeshbhai gave
    us best support for Zari-Charansparsh. We were with our Thakorji Shri Balkrishnalalji and gave best
    welcome. The construction work found best. Jay shri Krishna. Durgesh Joshi from Hiumatnagar

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!