શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ૮૪ બેઠકજીનાં સરનામાં તેમજ ફોન નંબરની યાદી

bethak-1

bethak-2

bethak-3

bethak-4

bethak-5

bethak-6

bethak-7

bethak-8

 • Share/Bookmark

Comments

14 Responses to “શ્રીમહાપ્રભુજીનાં ૮૪ બેઠકજીનાં સરનામાં તેમજ ફોન નંબરની યાદી”
 1. Saurabh says:

  ખૂબ ઉપયોગી માહિતી. શ્રીબેઠક યાત્રાએ જનાર વૈષ્ણવો માટે સરનામા અને ફોન નંબર સાથેની માહિતી બેઠકયાત્રાને વધારે સરળ બનાવનારી રહેશે. બેઠકયાત્રાનો નકશો આપવામાં આવે તો હજી વધુ સરળતા થાય એમ છે.

 2. dhruti k harkhani says:

  shree na 84 bethakji ni shabddo ane sarnama dwara zankhi karavva badal dhanyavad…..darek bethakji e mara dandvat pahoche…………

 3. Harish Bhayani says:

  Nice Work.
  It’s very helpful to vaishnav.
  I think there is a need for official mobile app which gives complete details including map and places near by baithakji.
  Also gives planning helper for yatra.
  I want to develop such app
  If any suggestion please email me.

 4. Alkesh Trivedi says:

  Very usefull information

 5. Jagdish says:

  જો આ લીસ્ટ ડાઉનલોડ થઇ શકે તો બહુ સારુ

 6. Jigna patel says:

  Jay Shree Krishna

 7. ખુબ સરસ હું ૮૪ મહા પ્રભુજી ની બેઠક પર T .V . સીરીયલ બનાવું છું જે માં દુનિયા ના ખૂણે ખૂણે વસેલા વૈષ્ણવ બઘાજ લોકો બેઠક નાં દર્શન નો લહાવો લઇ શકશે
  થોડા જ દિવસોમાં શૂટિંગ સારું થશે
  Vikram Chauhan Rajkot 098244 25146
  http://www.vcfilmcity.com

 8. joshi Ganpatram R. says:

  જય જય શ્રી ગોકુલેશ
  ઉપ્રોક્ત માહીતી ખુબજ રસ મહી છે મારા ગોધરા મા બેઠક છે આમા તમે અજાણી બેઠક ના નામ જણ્યાવ્યા નથી બાકોર પણ એક અજાણી બેઠક છે. ખુબજ સરસ માહીતી આપવા બદલ જય જય શ્રી ગોકુલેશ

 9. Nilesh Shah says:

  This is very informative

 10. Ilesh says:

  Jay shree krishna

 11. Mukesh A.Dhingani says:

  Bahot bahot achha kam kiya thank yoi

 12. Mahesh j bhalala says:

  Thank

 13. Mare list mara mail upar apso Jay Shree Krishna

 14. SARAIYA BHARAT says:

  THX A LOT FOR INFO ON LINE ITS A USEFUL TO VAISHNAVS

Speak Your Mind

Tell us what you're thinking...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!