શ્રી ગિરિરાજધાર્યાષ્ટકમ્

।। શ્રી ગિરિરાજધાર્યાષ્ટકમ્ ।।

રચનાઃ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજી

[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ શ્રીમન્ત શ્રીરણજિતસિંહજી ગાયકવાડ)
સૌજન્યઃ શ્રીવલ્લભવિઠ્ઠલ ગ્રન્થ પ્રકાશન મંડલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા.

ભક્તાભિલાષાચરિતાનુસારી દુગ્ધાદિચૌર્યેણ યશોવિસારી ।
કુમારતાનન્દિતઘોષનારી, મમ પ્રભુઃ શ્રીગિરિરાજધારી ।।૧।।
ભક્તની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તનારા, બાલલીલામાં દૂધ વગેરેની ચોરી કરી યશનો પ્રચાર કરનારા, વ્રજવનિતાઓને આનંદ પમાડનારા, એવા ગિરિરાજધારી શ્રીકૃષ્ણ મારા પ્રભુ છે. (૧)
વ્રજાંગનાવૃંદસદાવિહારી, અંગૈર્ગુહાગારતમોપહારી ।

ક્રીડારસાવેશતમોડભિસારી, મમ પ્રભુઃ શ્રીગિરિરાજધારી [...]

  • Share/Bookmark

મધુરાષ્ટકમ્

।। મધુરાષ્ટકમ્ ।।

રચનાઃ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી મહાપ્રભુજી

(છંદઃ તોટક)
[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ રૂપા ગાંધી)

[Audio clip: view full post to listen]

(સ્વરઃ શ્રીમન્ત શ્રીરણજિતસિંહજી ગાયકવાડ)
સૌજન્યઃ શ્રીવલ્લભવિઠ્ઠલ ગ્રન્થ પ્રકાશન મંડલ ટ્રસ્ટ, વડોદરા.

અધરં મધુરં વદનં મધુરં, નયનં મધુરં હસિતં મધુરમ્ ।
હૃદયં મધુરં ગમનં મધુરં, મધુરાધિપતેરખિલં મધુરમ્ ।।૧।।

હોઠ મધુર છે. મુખ મધુર છે. આંખ મધુર છે. હાસ્ય મધુર છે. [...]

  • Share/Bookmark

શ્રીવલ્લભ મધુરાકૃતિ મેરે (ભાગ-૧)

રચના : શ્રીહરિરાયજી
ભાવાર્થ : શ્રી રમેશભાઈ પરીખ

(રાગ-બિહાગ)
શ્રીવલ્લભ મધુરાકૃતિ મેરે ।
સદા બસોમન યહ જીવનધન, સબહીનસૌં જુ કહત હૈં ટેરે ।।૧।।
મઘુર વદન અતિ મઘુર નયન, ભ્રોંહયુગ મધુર અલકન કી પાંત ।
મધુર ભાલ અરુ તિલક મઘુર, અતિ મધુર નાસિકા કહી ન જાત ।।૨।।
મધુર અધર રસરૂપ  મધુર  છબિ, મધુર અતિ લલિત કપોલ ।
મધુર શ્રવન  કુંડલનકી ઝલકન, મધુર મકર માનૌં [...]

  • Share/Bookmark

શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજી

શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજી

પુષ્ટિ સૃષ્ટિ અગ્રેશ શ્રી દામોદરદાસ હરસાનીજીનો આજે પ્રાગટ્ય દિવસ છે. જેમને શ્રીવલ્લભે સૌ પ્રથમ બ્રહ્મસંબંધનું દાન કર્યું, જેમના હૃદયમાં શ્રીવલ્લભે પુષ્ટિમાર્ગનો સકળ સિદ્ધાંત સ્થાપિત કર્યો તેવા શ્રી દામોદરદાસને શ્રીવલ્લભ આજ્ઞા કરતાઃ “દમલા, યહ માર્ગ તેરે લેયે પ્રકટ કિયો હૈ.” અને દામોદરદાસજી માટે પ્રકટ થયેલા આ કૃપામાર્ગમાં તેમના દ્વારા અનેક જીવોનો અંગીકાર થયો.
આ ભગવદ્ [...]

  • Share/Bookmark

સઘન બન ફૂલ્યોરી

બસંત આગમનનું પદ
(રાગઃ માલકૌંસ)
સઘન બન ફૂલ્યોરી કુસુમન ફૂલી સબ બનરાઈ,
ફૂલી બ્રજ યુવતીજન ફૂલે સુંદર વર રતી આઈ. (૧)
જાન પંચમી મિલાપ કરન વૃષભાન સુતા બન આઈ,
રસિક પ્રીતમ પિય અતિ રસમાતે ડોલત કુંજન માઈ. (૨)

[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વર – શ્રી ભગવતીપ્રસાદ ગાંધર્વ)

  • Share/Bookmark

લહેકન લાગી બસંત બહાર સખી

(બસંત આગમનનું પદ)
રાગઃ માલકૌંસ
રચના – નંદદાસજી

લહેકન લાગી  વસંતબહાર સખી, ત્યોં ત્યોં બનવારી લાગ્યો બહેકન.
ફૂલ પલાસ નખ નાહર કૈસે, તૈસે કાનન લાગ્યો મહેકન. (૧)
કોકિલ મોર શુક સારસ હંસ ખંજન, મીન ભ્રમર અખિયાં દેખ અતિ લલકન.
નંદદાસ પ્રભુ પ્યારી અગવાની, ગિરિધર પિયકો દેખ ભયો શ્રમકન. (૨)

[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ શ્રી ભગવતીપ્રસાદ ગાંધર્વ)

શિશિર ઋતુ વિદાય લઈ [...]

  • Share/Bookmark

રસિયાઃ શ્રીગોવર્ધન મહારાજ તેરે માથે મુગુટ બિરાજી રહ્યો

રસિયાઃ શ્રીગોવર્ધન મહારાજ તેરે માથે મુગુટ બિરાજી રહ્યો
[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ શ્રી ભગવતીપ્રસાદ ગંધર્વ)
————————————————————————————————
શ્રીગોવર્ધન મહારાજ તેરે માથે મુગુટ બિરાજી રહ્યો….. તેરે માથે…
તોપે પાન ચઢે તોપે ફૂલ ચઢે, તોપે ચઢે દૂધ કી ધાર….. તેરે માથે…
તેરે અંગ કેસરિયા જામા હૈ, ઔર ગલે ફૂલનકી માલ…. તેરે માથે…
તેરે કાનન કુંડલ સોહે રહે, ઠોડી પે હીરા લાલ….. [...]

  • Share/Bookmark

બરસાને કી નવલ નારિ મિલ હોરી ખેલન આઈ હો

બરસાને કી નવલ નારિ મિલ હોરી ખેલન આઈ હો
(રચનાઃ ઋષિકેશજી)
(રાગઃ આસાવરી)
[Audio clip: view full post to listen]

(સ્વરઃ શ્રી ભગવતીપ્રસાદ ગંધર્વ)
—————————————————————————————————————–
બરસાને કી નવલ નારિ મિલ હોરી ખેલન આઈ હો,
બરવટ ધાય જાય જમુના તટ ઘેરે કુંવર કન્હાઈ. (૧)
અતિ ઝીની કેસર રંગ ભીની સારી સુરંગ સુહાઈ,
કંચન બરન કંચુકી ઉપર ઝલકત જોબન ઝાંઈ. (૨)
કેસર, કસ્તુરી મલયાગર ભાજન ભરિ ભરિ [...]

  • Share/Bookmark

રસિયાઃ ડફ બાજે બાબા નંદઘર કે

રસિયાઃ ડફ બાજે બાબા નંદઘર કે

[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ શ્રી મયંક શુક્લ)
—————————————————————————–
ડફ બાજે બાબા નંદઘર કે,
ચલો સખી મિલ દેખન જઈએ, છૈલ ચિકનીયા નાગર કે,
અરુ બાજત હૈ ઢોલ દમામા, સુનીયત ઘાવ નગારન કે (૧)
નાચત ગાવત કરત ગુલાહલ સંગ સખા હે બરાબર કે,
પુરુષોત્તમ પ્રભુ કે સંગ ખેલત જખમારત ઘરવારન કે (૨)

  • Share/Bookmark

શ્રીયમુનાષ્ટકમ્

।। શ્રીયમુનાષ્ટકમ્ ।।
રચનાઃ શ્રીમદ્ વલ્લભાચાર્યજી

[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ લતા મંગેશકર, રાગ-કલ્યાણ)
[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ માયા દિપક, રાગ-ભૈરવી)
[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ માયા દિપક, રાગ-કલ્યાણ)
[Audio clip: view full post to listen]
(સ્વરઃ રૂપા ગાંધી)
—————————————————————————————
શ્રીમહાપ્રભુજી પ્રથમ પૃથ્વી પરિક્રમા કરતાં કરતાં સં.૧૫૪૮માં તેર વર્ષની ઉંમરે મથુરા પધાર્યા અને વિશ્રામઘાટ ઉપર મુકામ [...]

  • Share/Bookmark

Next Page »