જન્માષ્ટમીની વધાઈ – સબ મિલિ મંગલ ગાવો માઈ

જન્માષ્ટમીની વધાઈ
(રાગ-ધનાશ્રી)
સબ મિલિ મંગલ ગાવો માઈ ।
આજ લાલકો જન્મ દ્યોસ હૈ, બાજત રંગ વધાઈ ।।૧।।
આંગન લીપો ચોક પુરાવો, વિપ્ર પઢન લાગે વેદ ।
કરો સિંગાર શ્યામ સુંદર કો, ચોવા ચંદન મેદ ।।૨।।
આનંદ ભરી નંદજૂકી રાની ફૂલી અંગ ન સમાઈ ।
‘પરમાનંદદાસ’ તિહીં ઔસર બોહોત ન્યોછાવરિ પાઈ ।।૩।।

  • Share/Bookmark

યહ માંગો ગોપીજનવલ્લભ

(રચનાઃ પરમાનંદદાસજી)

(રાગઃબિલાવલ)
યહ માંગો ગોપીજનવલ્લભ ।
માનુષજન્મ ઔર હરિસેવા, વ્રજવસવો દીજે મોહિ સુલભ ।।૧।।
શ્રીવલ્લભકુલકો હો હું ચેરો, વૈષ્ણવજનકો દાસ કહાઉં ।
શ્રીયમુના જલ નિત્ય પ્રતિ ન્હાઉં, મન કર્મ વચન કૃષ્ણ ગુણ ગાઉં ।।૨।।
શ્રીભાગવત શ્રવણ સૂનું નિત ઈન તજ ચિત્ત કહૂં અનત ન લાઉં।
પરમાનંદદાસ યહ માંગત નિત નિરખોં કબહૂં ન અઘાઉં ।।૩।।

નાનકડા ધ્રુવજીએ વનમાં જઈ તપ કર્યું. પ્રભુ પ્રસણ [...]

  • Share/Bookmark

ગંગા પતિતનકો સુખ દેની

(રચનાઃ પરમાનંદદાસજી)

(રાગઃ બિભાસ)
ગંગા પતિતનકો સુખ દેની ।
સેવા કર ભગીરથ લાયે પાપ કાટનકો પેની ।।૧।।

સકલ બ્રહ્માંડ ફોરકે આવત ચલત ચાલ ગજગેની ।

પરમાનંદ પ્રભુ ચરણ પરસતેં ભઈ કમલદલનયની ।।૨।।

આ પદમાં પરમાનંદદાસજી ગંગાજીનો મહિમા વર્ણવે છે. ગંગાજી પતિતોપાપીઓને સુખ દેનારાં છે. ગંગાસ્નાનથી અનેક જન્મોનાં પાતકો દૂર થાય છે.
ગંગાજી તો સ્વર્ગની સરિતા. શ્રી વિષ્ણુ ભગવાનનાં ચરણકમલમાંથી પ્રગટેલાં ચરણપદ્મજા. [...]

  • Share/Bookmark

ચૈત્ર સુદ-૯, રામનવમી

(રાગઃ દેવગંધાર)
માઈ પ્રગટ ભયે હૈં રામ ।
હત્યા તીન ગઈ દશરથકી સુનત મનોહર નામ ।।૧।।
બંદી જન સબ કૌતુક ભૂલે રાઘવ જન્મ નિધાન ।
હરખે લોગ સબૈ ભુવ પરકે યુવજન કરત હૈં ગાન ।।૨।।
જય જયકાર ભયો વસુધા પર, સંતન મન અભિરામ ।
‘પરમાનંદદાસ’ બલિહારી ચરનકમલ વિશ્રામ ।।૩।।

ભાવાર્થઃ
હે બહેન, શ્રીરામજીનું પ્રાકટ્ય થયું છે. શ્રીરામ-જન્મની વધાઈ સાંભળતાં જ રાજા દશરથની ત્રણ-ત્રણ [...]

  • Share/Bookmark

ચૈત્ર સુદ-૧, સંવત્સરોત્સવ

(રાગઃ સારંગ)
ચૈત્ર માસ સંવત્સર પરિવા, વરસ પ્રવેશ ભયો હૈ આજ ।
કુંજમહલ બૈઠે પિય પ્યારી, લાલન પહરે નૌતન સાજ ।।૧।।
આપુ હી કુસુમહાર ગુહિ લીને, ક્રીડા કરત લાલ મન ભાવત ।
બીરી દેત દાસ ‘પરમાનંદ’ હરખિ નિરખિ જસ ગાવત ।।૨।।
ભાવાર્થઃ
અષ્ટછાપ ભક્તકવિ શ્રીપરમાનંદદાસજીની આ રચના છે.
આજૈ ચૈત્ર માસના પડવાના દિવસે નવા સંવત્સર-વર્ષનો પ્રારંભ થયો છે. આજે નવાં સાજ અને [...]

  • Share/Bookmark

તુમ દેખો સખિ રથ બૈઠે ગિરિધારી

[રાગઃ સારંગ]
[રચનાઃ  પરમાનંદદાસજી]
તુમ દેખો સખિ રથ બૈઠે ગિરિધારી ।

રાજત પરમ મનોહર સબ અંગ સંગ રાધિકા પ્યારી ।।૧।।

મણિ માણિક હીરા કુંદન ખચિ ડાંડી ચાર ર્સંવારી ।

વિધિકર વિચિત્ર રચ્યો જો વિધાતા અપને હાથ ર્સંવારી ।।૨।।

ગાદી સુરંગ તાફતાકી સુંદર ફરેવાદ છબી ન્યારી ।

છત્ર અનુપમ હાટક કલશા ઝૂમક લર મુકતારી ।।૩।।

ચપલ અશ્વ દ્વૈ ચલત હંસગતિ, ઉપજત હૈ છબિ ન્યારી [...]

  • Share/Bookmark

ગોવિંદ માગત હૈ દધિરોટી

કલેઉનું પદ
(ભક્ત કવિ શ્રીપરમાનંદદાસજી)
(રાગ-બિભાસ)
ગોવિંદ માગત હૈ દધિરોટી

માખન સહિત દેરી મેરી જનની શુભ સુકોમલ મોટી ।। ૧ ।।

જો કછુ માંગો સો દેહુ મોહન કાહેકો આંગન લોટી ।।

કર ગ્રહી ઉછંગ લેત મહનારી હાથ ફિરાવત ચોટી  ।। ૨ ।।

મદનગોપાલ શ્યામઘન સુંદર છાંડો યહ મતિ ખોટી ।।

‘પરમાનંદદાસ’  કો  ઠાકુર  હાથ  લકુટિયા  છોટી ।। ૩ ।।
ભાવાર્થઃ પરમાનંદદાસજી કહે છેઃ [...]

  • Share/Bookmark

આછો નીકો લોંનો મુખ ભોર હી દિખાઇયે

કલેઉનું પદ
(ભક્ત કવિ શ્રીપરમાનંદદાસ)
(રાગ-ભૈરવ)
આછો નીકો લોંનો મુખ ભોર હી દિખાઇયે ।।

નિશ કે ઉનીદે નયના તોતરાત મીઠે બેના

ભાવતે જિય કે મેરે સુખહી બઢાઇયે ।। ૧ ।।

સકલ સુખ કરન વિવિ તાપ હરન

ઉરકો તિમિર બાઢ્યો તુરત નસાઇયે ।।

દ્વાર ઠાડે ગ્વાલ બાલ કરોહો કલેઉ લાલ

મીસીરોટી છોટી મોટી માખન સોં ખાઇયે ।। ર ।।

તનકસો મેરો કન્હૈયા વાર ફેર ડારે [...]

  • Share/Bookmark