મને મારું ગોકુલ યાદ બહુ આવે

મને મારું ગોકુલ યાદ બહુ આવે,

મને તારા મથુરામાં જરાયે ન ફાવે.

મને મારા ગોવાળ યાદ બહુ આવે,

મારા માટે નવાં નવાં માખણ લાવે.

મને મારી ગોપીઓ યાદ બહુ આવે,
મારા માટે નવાં નવાં ખિલૌના લાવે.

મને મારાં જશોદામા યાદ બહુ આવે,

ખાંડણીએ બાંધ્યો એ તો કેમ રે વિસરાય.

મને મારાં યમુનાજી યાદ બહુ આવે,

કાળીનાગને નાથ્યો એ તો કેમ રે ભૂલાય.

મને મારા યમુનાના [...]

  • Share/Bookmark